Garanții și service

Pentru toate produsele vândute și livrate de către Lofty Haus, beneficiați de certificate de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

Pentru o parte dintre produse, veți primi un certificat de garanție emis de producător sau distribuitor, în format tipărit. Îl găsiți în cutia produsului sau lipit pe exteriorul cutiei. Păstrați certificatul pentru a putea beneficia de garanție, dacă va fi nevoie. Pentru produsele ale căror certificate de garanție nu se află în cutia produsului, garanția este în baza facturii.

Toate produsele comercializate de Lofty Haus beneficiază de garanție pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției pentru persoanele fizice și de 12 luni de la data achiziției pentru persoanele juridice. Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc.), setări și instalări incorecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică sau plastică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitor componente în timpul funcționării echipamentelor.

Termeni și condiții de garanție

 • Produsul defect trebuie prezentat pentru depanare împreună cu certificatul de garanție și factură (bon sau chitanță) emise de Vânzător, un ambalaj adecvat pentru transport, cât și toate accesoriile cu care a fost dotat produsul la cumpărare, în caz contrar produsul nu este acceptat pentru reparații;
 • Nu fac obiectul garanției produsele defectate din cauza utilizării necorespunzătoare sau a folosirii acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate, sau din cauza intervențiilor asupra lor de către persoane neautorizate;
 • Se va soluționa orice problemă de service în garanție în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la receptia produsului. În cazul în care datorită unor probleme de aprovizionare/tehnice nu se pot înlocui produsele defecte în perioada precizată mai sus, se va returna valoarea actualizată a produsului respectiv sau i se va propune o altă soluție tehnică pentru rezolvarea litigiului;
 • Dacă produsul defect aflat în perioada de garanție nu poate fi reparat sau durata de nefuncționare din cauza deficiențelor aparute în garanție depăseste 10% din termenul de garanție, la cererea consumatorului va fi înlocuit de Vânzător cu un echipament similar din punct de vedere funcțional sau acesta va restitui contravaloarea produsului respectiv. Restituirea contravalorii actualizate se va face la cererea consumatorului și în cazul unor defecte repetate (cel puțin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de garanție) sau în cazul în care produsul defect nu poate fi reparat sau înlocuit.
 • Dacă se solicită soluționarea unei garanții în primele 24 de ore de la achiziționarea produsului, acesta este înlocuit pe loc. Termenul de garanție al produsului se prelungește cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului și până la data repunerii acestuia în stare de funcționare. Prelungirea termenului de garanție se va înscrie în certificatul de garanție de către UNITATEA DE SERVICE; Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind același serviciu de transport cu care s-a făcut expedierea.
 • Produsele cu lipsă de conformitate Produsele ale căror caracteristici nu corespund cu specificațiile afișate pe site se pot returna după notificarea scrisă pe adresa de email contact [at] lofty.haus. În această situație, clientul poate alege înlocuirea produsului cu unul conform sau returnarea contravalorii produsului și a cheltuielilor de expediție. Cheltuielile aducerii la conformitate (inclusiv cele de transport) vor fi suportate integral de către compania noastră. Lipsa de conformitate nu se referă la viciile de fabricație.
 • Produsele primite defecte (D.O.A. – dead on arrival): În eventualitatea în care produsele achiziționate sunt nefuncționale sau prezintă vicii de fabricație, vor fi înlocuite pe loc cu un produs funcțional, cu condiția notificării în scris a www.lofty.haus în termen de 48 de ore de la primirea produsului. În situația în care produsul nu mai este disponibil, fie se va înlocui cu un produs similar, la alegerea clientului, fie se va returna contravaloarea acestuia. Cheltuielile de transport vor fi suportate integral de către compania noastră.
 • Dacă notificarea se va face ulterior termenului sus menționat de 48 de ore, produsele fac obiectul condițiilor generale de garanție.

Ce nu acoperă?
Produselor care prezintă cipuri arse, defecte fizice sau mecanice (urme de lovituri, zgârieturi, crăpături, ciobiri), etichete sau sigilii lipsă sau deteriorate, procesoare (socket) cu pini îndoibiți sau lipsă sau produse care prezintă urme de folosire necorespunzătoare (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice); Nu fac obiectul garanției consumabilele (capete de tipărire, cerneală, toner, unități de cilindru fotosensibil, riboane, benzi corectoare)

Defectele datorate utilizării materialelor consumabile, altele decât cele originale, nu fac de asemenea obiectul garanției. Deficiențele de funcționare produse prin deteriorarea accidentală sau intenționată a produsului; Alimentarea produsului de la o sursă necorespunzătoare; În cazul evenimentelor naturale, incendii, inundații, cutremure, etc., garanția extinsă acoperă și remediază defectele de funcționare, însă nu reprezintă o asigurare a produsului; Furtul sau vandalizarea produsului.

Recomandări utile:

 • Verificați întotdeauna la primirea produsului integritatea ambalajului și a produsului. În cazul în care constatați deteriorări ale produsului sau ale ambalajului, vă rugăm să anunțați imediat reprezentanții Lofty Haus;
 • Nu depozitați produsele în condiții improprii: umezeală, praf, etc;
 • Nu trageți steckerul din priză de cordonul de alimentare;
 • În cazul transportului produsului pe vreme răcoroasă sau îngheț, lăsați întodeauna produsul câteva minute până ajunge la temperatura camerei, înainte de a-l pune în funcțiune;
 • Nu folosiți cabluri de alimentare improvizate;
 • Nu acoperiți găurile de răcire ale produsului;
 • În cazul în care produsul nu funcționează la parametrii normali, nu încercați să-i forțați funcționarea, anunțați imediat reprezentanții Lofty Haus.

×